בית לחיילים בודדים בירושלים

Spring

בית לחיילים בודדים בירושלים ע"ש מייקל לוין ז"ל