תחנות כיבוי אש

Spring

שיפוץ ועיצוב חדרי כוננות בתחנות כיבוי האש בכל מחוז צפון. הוקרה על פעילות לוחמי אש בקיץ 2015.